Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ettevõtluse alused (+ äriplaan) Veebipõhine koolitus

0
088c90f7b053a9e96414619933393ea6
Категория
Ettevõtlus / Предпринимательство
Дата
15 января 2021 г.
Место проведения
MS Teams e-keskkond
Телефон
Email
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Веб-сайт
Мастер / преподаватель
Sergei Astapov
Метод оплаты
Pangaülekanne
Стоимость
900

 

 

 

1

Õppekava nimetus

 

Ettevõtluse alused (+ äriplaan)

2

Õppekavarühm

345 Juhtimine ja haldus

 

3

Õppekava koostamise alus

Väikeettevõtja, tase 5

 

4

Koolituse maht ja õppe ülesehitus

Auditoorsete tundide arv: 110 а.t. 

5

Õppekeskkond

Õppimine toimub auditooriumis ja rühmatöö ülesandeid täites

 

6

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Täiskasvanud, kes soovivad alustada ettevõtlusega, kuid puuduvad vajalikud teadmised

7

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad tegutseda väikeettevõtjana

 

8

Õpiväljundid

Esitleb   erinevaid   ettevõtlusvorme   ja ettevõtlusvormi  valiku  kriteeriume,  hinnates omaenese potentsiaali tegutsemaks ettevõtjana:

seletab lahti äriseadustiku osadkirjeldab ettevõtlusvorme,  analüüsides  ja  põhjendades  neist endale sobivhindab ja analüüsib end ettevõtjana.

Mõistab ettevõtte tulude ja kulude kujunemist: analüüsib sisenemisbarjääri ettevõtlusse, analüüsib ettevõtluse alustamiseks vajalike finantsvahendite allikaid, eristab muutuvkulusid püsikuludest, mõistes püsikulude mõju oma ettevõttele, koostab etteantud algandmete järgi toote või teenuse kulukalkulatsiooni

Mõistab turunduseolemust ning  turundusplaani  ja äriplaani vahelisi seoseid:

käsitleb turundusplaani äriplaani osana, koostab oma äriplaaniga vastavuses oleva turundusplaani.

Selgitab äriplaani olemust ja  ülesehituse põhimõtteid: korrigeerib olemasolevat  äriplaani,  andes  hinnangu  selle toimivusele, koostab oma tegevussuunaga vastavuses oleva äriplaani.

9

Õppesisu

Auditoorne töö.

Ettevõtluse alused. Mõisted ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtluse areng ja arendamine.

Ettevõtluse vormid. Äriühingud vs. MTÜ. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine, rahastamine, personali komplekteerimine, materiaalsete ressurssidega varustamine. Ettevõtte tegevuse lõpetamine.

Ettevõtte tegevuskeskkond. Tegevusala, asukoht, riskitegurid. Konkurentsivõimelisuse hindamine.

Turg ja tooted. Sihtturg ja kliendid. Tooted, teenused ja kaubad. Turu nõudlus ja pakkumine. Turundus ja reklaam.

Ettevõtte tulud ja kulud. Ettevõtte tulud, kulud ja nende liigitamine; toote müügihinna ja omahinna kalkuleerimine.

EAS isegenereeruvad prognooside tabelid.

 

Äriplaan. Äriplaani olemus ja tähtsus. Nõuded äriplaanile; äriidee ja selle püstitamine; ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid; äriplaani ülesehituse võimalused. Äriplaani koostamine, äriideede sõelumine,väljavalitud äriidee põhjal äriplaani sõnalise osa koostamine, äriplaani maksumuse ja ressursside kavandamine, äriplaani finantsosa koostamine, äriplaani lisad ja nende koostamine, äriplaani tasuvuse hindamine. Ettevõtte rahastamise võimalused. Töötukassakaudu eraldatav stardikapital, EAS-stardiabi, pangalaen, riskikapital jne.

Все Даты:

Мероприятие: с 4 января 2021 г. до 30 апреля 2021 г.
Понедельник, Среда & Пятница
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31