Search
More Options

Upcoming Events

There are 139 upcoming events - Page 1 / 28

03
Oct
2022
Изучение языков / Keeleõpe

Inglise keel tasemel B1 05/09/2022 - 09/12/2022

Venue: MS Teams Keskkond
1 Õppekava nimetus Inglise keel tasemel B1 2 Õppekavarühm 222 Keeleõpe 3 Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 4 Koolituse maht ja õppe ülesehitus Auditoorsete [...]
03
Oct
2022
Ettevõtlus / Предпринимательство

Основы предпринимательства (+ бизнес-план) Online. 01-08-2022 - 30-10-2022

Venue: MS Teams
Individuaalne koolitus. / Индивидуальное обучение.
03
Oct
2022
Ettevõtlus / Предпринимательство

Основы предпринимательства (+ бизнес-план) Online. 05-09-2022 - 05-12-2022

Venue: MS Teams
Individuaalne koolitus. / Индивидуальное обучение.
04
Oct
2022
18:00
Кройка и шитье / Juurdelõikus ja õmblemine

Rõivatootmine / Пошив одежды 01/09/2022 - 30/11/2022

Venue: Narva
Õppesisu: Sissejuhatus kutseõpingutesse Õmblustehnoloogia alusõpe Tootesõlmede õmblemine Voodrita toodete õmblemine Õmbleja praktilised tööd Содержание [...]
04
Oct
2022
482 Arvutikasutus / Использование компьютера

Использование компьютера и управление файлами 01/09/22 - 10/10/22

Venue: Narva
25 auditoorset tundi (loeng ja praktilised ülesanded) Õppija peab omama järgmisi teadmisi ja oskusi: [...]