Использование компьютера и управление файлами 01/09/22 - 10/10/22

0
StockSnap_V8SXASKPBO
Category
482 Arvutikasutus / Использование компьютера
Date
01 September 2022
Venue
Narva
Number of seats
1
Seats available
1
Telephone
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website
Мастер / преподаватель
Sergei Astapov
Метод оплаты
На основе счета
Стоимость
350 евро

25 auditoorset tundi (loeng ja praktilised ülesanded)

Õppija peab omama järgmisi teadmisi ja oskusi:

 ·Operatsioonisüsteemi põhifunktsioonide kasutamine, sealhulgas arvuti põhisätete kohandamine ja sisseehitatud spikrifunktsioonide kasutamine.

·Töölauaarvuti tõhus kasutamine ja efektiivne töö graafilise kasutajaliidesega.

·Failihalduse põhimõistete tundmine ning failideja kaustade tõhus korraldamine, et oleks tagatud nende lihtne tuvastamine ja leidmine.

·Utiliitide kasutamine suurte failide tihendamiseks ja ekstraktimiseks, viirusetõrjeprogrammide kasutamine arvutiviiruste vastu.

·Lihtsate tekstitöötlus-ja prindivahendite kasutamine, mis on saadaval operatsioonisüsteemi koosseisus

 

25 аудиторных часов (лекция и практические занятия) 

Учащийся должен обладать следующими знаниями и навыками:

· Использовать основные функции операционной системы, включая настройку основных параметров компьютера и использование встроенных функций справки.

· Эффективное использование настольного компьютера и эффективная работа с графическим интерфейсом пользователя.

· Знакомство с основными понятиями управления файлами и эффективной организации файлов и папок, чтобы их было легко идентифицировать и найти.

· Использование утилит для сжатия и извлечения больших файлов, использование антивирусных программ против компьютерных вирусов.

· Использование простых средств обработки текста и печати, доступных в составе операционной системы.

 
 

All Dates

Event: From 01 September 2022 to 10 October 2022
Tuesday & Thursday