Inglise keel tasemel B1 20/10/2022-20/01/2023

Изучение языков / Keeleõpe
0
language-word-concept-with-flat-design_23-2147866087
Дата: 30 декабря 2022 г.

Место проведения: MS Teams Keskkond

 

1

Õppekava nimetus

 

Inglise keel tasemel B1

2

Õppekavarühm

222 Keeleõpe

 

3

Õppekava koostamise alus

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem

4

Koolituse maht ja õppe ülesehitus

Auditoorsete tundide arv: 130

Iseseisva töö tundide arv30

5

Õppekeskkond

Õppeklass, MS Teams keskkond

 

6

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Täiskasvanud, kes soovivad saavutada B1 inglise keele taset

7

Eesmärk

Inglise keele B1 taseme eksamile ettevalmistamine

 

8

Õpiväljundid

Õppija pärast kursuse lõpetamist peab oskama:

·         Vestelda teemadest, millega puutub kokku iga päev (nt töö või õppimine)

·         Rääkida oma hobidest

·         Kirjutada ladusat teksti temale tuttavate teemade kohta

·         Kirjeldada oma kogemusi, sündmuseid, loovutusi ning anta lihtamaid seletusi oma plaanidest ja arvamustest.

9

Õppesisu

Auditoorne töö. 

Grammatilised ajad. Grammatilised testid, kuulamisülesanded. Pöördusõnade põhivormid, sõnade moodustamine. Töö, reisimise ja igapäevase elugu seotud räägimisülesanded. Esseede ja informaalsete kirjade struktuur ja nende loomine. Töö tekstiga (sh ka tekstide arutlemine).

10

Õppemeetodid

Loeng koos õppematerjali esitlusega, arutelu.

11

Iseseisev töö

Kodutöö, lektüür.

12

Õppematerjalid

Basic English Grammar with Exercises, Mark Newson

Solutions, Jane Hudson, Tim Falla, Paul A Davies

 

13

Nõuded õpingute lõpetamiseks,
sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Arvestuslik töö: õppija teeb B1 inglise keele eksami proovieksam. Hindamiskriteeriumid: vt. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi hindamisastmiku.

 

14

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 

Свободных мест
2
Количество мест
2
Телефон
Email
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Веб-сайт
Мастер / преподаватель
Viktor Antipov
Метод оплаты
Arve alusel
Стоимость
1600

 

Все Даты:


Мероприятие: с 20 октября 2022 г. до 20 января 2023 г.
Понедельник, Среда & Пятница