Поиск
Дополнительные параметры

Предстоящие мероприятия

Есть 159 предстоящих мероприятий - Страница 1 / 32

25
сен
2022
15 августа 2022 г. - 30 сентября 2022 г.
MS Teams
Õppekava nimetus Arvutustabelid 2 Õppekavarühm 482 Arvutikasutus 3 Õppekava koostamise alus The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Moodul 3 (Tekstitöötlus) 4 Koolituse maht ja [...]
26
сен
2022
26 сентября 2022 г.
MS Teams Keskkond
1 Õppekava nimetus Inglise keel tasemel B1 2 Õppekavarühm 222 Keeleõpe 3 Õppekava koostamise alus Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 4 Koolituse maht ja õppe ülesehitus Auditoorsete [...]
26
сен
2022
18:00
26 сентября 2022 г. 18:00 - 00:00
Narva
Õppesisu: Sissejuhatus kutseõpingutesse Õmblustehnoloogia alusõpe Tootesõlmede õmblemine Voodrita toodete õmblemine Õmbleja praktilised tööd Содержание [...]